Videoguides: Q22

På denne side har vi samlet en masse tips og tricks, der har ét formål – at du får mest muligt ud af din tv-boks.
God fornøjelse!

Sortér og skjul kanaler

Vi har alle vores vaner og i denne videoguide viser vi dig trin for trin, hvordan du sorterer og skjuler tv-kanaler, så rækkefølgen er tilpasset dig.

Tryk på “Altibox” knappen – gå ind under “Indstillinger“> “Kanaler“> “Sortering af kanaler” og tryk på den kanal, du vil flytte. Brug herefter filetasterne for at flytte kanalen. Når du har fundet den ønskede placering, trykker du “OK“. For at komme tilbage tryk 2x på “Altibox“-knappen.

Optag-funktionen

Du kan optage udsendelser, film, programserier mm. på 3 forskellige måder.

1. Du kan optage den udsendelse, film eller programserie, som du er i gang med at se, ved at trykke på optagknappen på fjernbetjeningen.

2. Du kan også trykke på venstre piletast på fjernbetjeningen for at aktivere en mini-programguide og herefter vælge hvilken kanal og program, som du vil optage.

3. Til sidst kan du også starte eller planlægge optagelser via. tv-guiden, som du finder ved at trykke på OK-knappen – to gange. Her vælges hvilket program, som skal optages, hvorefter der trykkes på optag knappen på fjernbetjeningen. Brug hop frem og tilbage-knapperne til at skifte dag i tv-guiden. Du kan optage flere programmer på samme tid.

Find og se dine optagelser
Du kan se dine optagelser ved at trykke på Altibox-knappen på fjernbetjeningen og herefter vælge “Mine optagelser” ved brug af piletasterne. Tryk OK og vælg det indhold, som du gerne vil se. Tryk herefter OK to gange for at afspille. Du kan pause, starte, spole og stoppe indholdet ved brug af de nederste knapper på fjernbetjeningen.

Start forfra

Hvis du vil starte en live-udsendelse forfra skal du trykke på OK-knappen og herefter trykke to gange på højre piletast. Tryk nu på ”Start forfra”. Du kan når som helst spole i indholdet. Tryk på tv-knappen for at vende tilbage til live-tv.