Et vigtigt skridt mod en lavere CO2-belastning

Hos Altibox har vi netop udviklet et af branchens allerførste klimaregnskaber. Det er et afgørende skridt på vejen mod at kunne levere internet og underholdning med et lavere CO2-aftryk.

Hos Altibox udvikler vi hele tiden nye ideer og initiativer, som giver bedre internetoplevelser og større værdi for fællesskabet. Vi ønsker at finde tiltag, der kan reducere vores CO2-belastning og bidrage positivt til miljøet, hvor det er muligt. Bl.a. har vi netop – som nogle af de første i branchen – udviklet et klimaregnskab over CO2-forbruget i vores værdikæde.

co2_1

Fra tro til vished

Dataforbrug og datatransport er en af de store ”usynlige” CO2-syndere i vores moderne samfund. Ovenikøbet er der ingen, der ved præcis, hvor stort et klimaaftryk vores dataforbrug står for! Det vil Altibox gerne være med til at gøre noget ved.

Med vores nye klimaregnskab forsøger vi derfor (med hjælp fra en uafhængig tredjeparts-kontrollør) for første gang at undersøge, hvor meget CO2 Altibox udleder. Både direkte og indirekte, og i hele dataenes lange rejse fra udbyderen (fx streamingtjenesten eller hjemmesideafsenderen) og helt ud til dig som bruger.

sammen_knuckles

Sammen kan vi gøre en forskel

Det er lidt af et pionerarbejde og derfor også noget af et detektivarbejde at få det fulde overblik. Vi måler og monitorerer selv alle de områder, vi overhovedet kan. Men der er stadig mange ubekendte.

Vores første klimaregnskab dækker således kun omkring 80% af den samlede værdikæde. Målet og håbet er dog, at vi år for år fremover kan få flere og flere datapunkter, samarbejdspartnere, leverandører og konkurrenter med på dokumentationsrejsen – så vi sammen kan blive en del af løsningen på klimaudfordringerne, frem for primært at være en del af problemet.

internetbrug_mand_laptop_hero_mobile-2

Transparens og dokumentation

Vores vision og det, vi passioneret arbejder hen imod hos Altibox, er at levere internet og underholdning med et dokumenteret lavere CO2-aftryk. Vi har stadig et stykke vej, men med klimaregnskabet er vi kommet et vigtigt skridt nærmere målet.

For os i Altibox er arbejdet med at klimadokumentere et afgørende element i at undersøge og forstå, hvad vi mest effektivt kan gøre for at nedbringe vores CO2-udledning. Samtidig ønsker vi at bidrage til transparensen i markedet – for dermed at gøre det nemmere for forbrugerne at træffe klimavenlige valg. Også når det gælder internet, telefoni og streaming.

Tre vigtige steps i Altibox’ klimarejse

1. Det første klimaregnskab
Uvildig tredjeparts-dokumentation af Altibox’ direkte og indirekte CO2-udledninger på tværs af vores aktiviteter.

2. Fastlæggelse af klimamål
Med udgangspunkt i klimaregnskabets overblik kan vi fastlægge konkrete klimamål og identificere, hvilke indsatser der vil have størst effekt.

3. Udvikling af plan for vores CO2-rejse
Rapporten giver os mulighed for at arbejde på en konkret plan med en oversigt og timing for, hvilke ideer, initiativer og teknologier, der skal hjælpe os med at opnå en målbar forbedring.

Hele rapporten vil blive offentliggjort her på siden indenfor nærmest fremtid til de af jer, der gerne vil læse mere om vores arbejde med at nedbringe CO2 belastningen.