Vild med Dans konkurrencebetingelser

Konkurrencebetingelser 21.09.2022
Vind billetter til TV 2s program Vild med Dans.
2. stk den 14. oktober og 2. stk. den 21. oktober.
Arrangør: Altibox A/S, CVR. 31586283 i samarbejde med TV2 Danmark, CVR.
10413494

Konkurrencens startdato er x den x. september 2022.
Konkurrencens slutdato er mandag den 5. oktober 2022 kl. 12.

Denne konkurrence er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Danmark. Arrangøren forbeholder sig retten til at verificere deltagernes identitet. Bemærk, at vindernes ledsager skal være over 12 år gammel. Er ledsageren under 12 år vil ledsageren blive afvist ved døren af TV 2.   

Deltagere vil blive anset for at have accepteret disse regler og at være bundet heraf, hvis de tilmelder sig konkurrencen.

Deltagelse
Altiboxs nyhedsbrevsmodtagere er inviteret til at deltage i konkurrencen ved at følge (Like) Altibox på Facebook: https://www.facebook.com/AltiboxDanmark.

Deltagelsen i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Hver deltager kan deltage én gang og med én ægte Facebook- profil. Forsøg på snyd og brug af falsk en eller flere Facebook-profiler vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.

Ansatte hos Altibox, samt deres husstand må ikke deltage i konkurrencen. 

Personer, som bryder disse vilkår, vil blive diskvalificeret.

Denne konkurrence er hverken sponsoreret, støttet af, eller på anden vis associeret med Facebook.

Vinderne
Vinderne af Vild med dans billetterne findes ved tilfældig lodtrækning blandt Altibox trækker lod blandt alle nye følgere på https://www.facebook.com/AltiboxDanmark ved konkurrencens afslutning.

Vinderne får tildelt én af de to datoer af Altibox og vinderne kan tage én ledsager med til live-showet.

Vinderen af udtrækkes den 5.oktober 2022 og vinderen får direkte besked via Facebook messenger. Altibox forbeholder sig retten til at vælge én eller evt. to nye vindere af konkurrencen, såfremt at vinderne ikke henvender sig på Messenger-beskeden fra Altibox inden for to dage.  

Optagelserne til Vild med dans foregår i København Ø. Transportudgifter til og fra showet afholdes af vinderne selv.

Bliver vinderne syg eller pludseligt forhindret i at deltage på optagelsesdagen, bedes man kontakte Altiboxs marketingsafdeling som vil sætte en i kontakt med TV2s publikumskoordinator.

Præmien 
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Generelt
Disse vilkår og betingelser, for gennemførelsen af denne konkurrence og fortolkningen og håndhævelsen af disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Deltagere underlægger sig uigenkaldeligt og eksklusivt domstolene i Danmark.

Arrangøren reserverer sig retten til under rimelige omstændigheder at aflyse denne konkurrence på et hvilket som helst tidspunkt, uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar.